Zoekresultaat

91 resultaten
U heeft gezocht op: Bestuursrecht

Sorteren op:
 • (ontwerp) Besluit bekendmaking veiling kavels B27 en B31

  Ontwerpbesluit tot bekendmaking dat de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band voor kavels B27 en B31 worden verdeeld middels een veilingprocedure.

 • (ontwerp) Besluit bekendmaking veiling restruimte DAB+ laag 4.

  Ontwerp Besluit bekendmaking veiling restruimte DAB+ laag 4

 • (ontwerp) Besluit verlengbaarheid vergunningen commerciële radio AM 2016

  Ontwerp van het Besluit om vergunningen voor commerciële radio in de AM-band te verlengen

 • (ontwerp) Besluit verlengbaarheid vergunningen landelijke commerciële radio FM-band 2016

  Ontwerp van het Besluit om de vergunningen voor landelijke commerciële radio in de FM-band te verlengen.

 • (ontwerp) Besluit verlengbaarheid vergunningen niet-landelijke commerciële radio-omroepen in de FM-band 2016

  Ontwerp van het Besluit om de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio in de FM-band te verlengen.

 • (ontwerp) Wijziging Nationaal Frequentieplan 2014 (pakket 2016 - 4)

  Wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 in verband met verlengings- en digitaliseringsbeleid voor niet-landelijke commerciële radio voor de FM-band en commerciële radio voor de AM-band

 • Aangepast ontwerpbesluit NFP-wijziging PAMR-band

  De PAMR-vergunning in de 450 - 470 MHz-frequentieband loopt november 2024 af. Het ministerie van EZK is voornemens om een deel van de frequentieruimte opnieuw uit te geven via ‘verdeling op afroep’. Het gaat om één landelijke vergunning. Na een eerste consultatieronde zijn het ontwerpbesluit en de ontwerpvergunning aangepast. U wordt uitgenodigd (opnieuw) uw zienswijze te geven.

 • Aanpassing Besluit proceskosten bestuursrecht

  Besluit tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met indexering van de bedragen en toevoeging van enkele proceshandelingen

 • Aanpassing Whc

  De Consumentenautoriteit is de toezichthouder voor delen van het consumentenrecht en opgericht in de Wet handhaving consumentenbescherming. Naar aanleiding van praktijkervaringen van de Consumentenautoriteit zijn de handhavingsinstrumenten van de Consumentenautoriteit tegen het licht gehouden. Gebleken is dat uitbreiding van haar bevoegdheden de Consumentenautoriteit kan ondersteunen om met name in het beginstadium van constatering van een mogelijke overtreding preventief op te treden.

 • Aanwijzing elektriciteitsprojecten vanwege zwaarwegende maatschappelijke belangen

  Het doel van de wijziging van het Omgevingsbesluit door dit ontwerpbesluit (AMvB) is een snellere beroepsprocedure voor besluiten voor elektriciteitsprojecten vanaf 25kV. Met deze stap wordt een belangrijke versnelling in de uitbreiding van het stroomnet aangebracht voor de realisatie van projecten. Deze wettelijke maatregel is een resultaat van een breder pakket aan versnellingsmaatregelen die voor energieprojecten wordt uitgevoerd.