Wet centralisatie ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen en studenten

Reactie

Naam P Verburg
Plaats Amsterdam
Datum 22 maart 2022

Vraag1

Denkt u dat met de beoogde nieuwe structuur, een landelijke organisatie met een regionale infrastructuur, de positieve punten van de oude structuur, zoals nabijheid, laagdrempeligheid en snelheid, voldoende worden behouden?
De regionale infrastructuur is onmisbaar om de essentiële punten te behouden de huidige wet biedt daarvoor geen garanties. Het kan net zo goed wel goed komen, en net zo goed niet. Omdat dit om een hele kwetsbare doelgroep gaat is het niet acceptabel om het te proberen en te zien of het goed komt. Daarbij komt dat de huidige structuur dit wel biedt. Centralisatie is ook een a-typische beweging ten opzichte van andere beleidsterreinen. Waarom dit voor juist deze voorziening dit wel zou werken en de enige oplossing is, terwijl andere voorzieningen in de zorg en in het sociale domein juist de omgekeerde beweging hebben doorgemaakt is niet onderbouwd. De landelijke organisatie komt over als een te rigoureuze aanpak voor een niet helder omschreven probleem.

Vraag2

Vindt u dat met de beoogde nieuwe structuur de toekomstbestendigheid en flexibiliteit van de voorziening voldoende worden gegarandeerd?
Nee. Het is nu al duidelijk in de reacties op deze consultatie dat veel consulenten helemaal niet flexibel inzetbaar willen zijn. Terwijl dit wel de bedoeling is. Er is een groepje consulenten heel enthousiast over de landelijke organisatie, maar net zoveel consulenten zien het niet zitten. Er zal een groot verloop zijn, kennis gaat verloren, netwerken verwateren. Dat maakt de voorziening niet toekomstbestendig. De wet misschien wel, want deze is zo ruim omschreven dat je er alle kanten mee op kunt. De consequenties van deze reorganisatie voor de voorziening maken de nieuwe structuur niet toekomstbestendig.