Wet centralisatie ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen en studenten

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Houten
Datum 22 maart 2022

Vraag1

Denkt u dat met de beoogde nieuwe structuur, een landelijke organisatie met een regionale infrastructuur, de positieve punten van de oude structuur, zoals nabijheid, laagdrempeligheid en snelheid, voldoende worden behouden?
Dat is moeilijk te voorspellen. Er is nog veel onduidelijk waardoor er een grote kans is dat deze zorgvuldig opgebouwde voorziening binnen no time verdwijnt. Dat is niet alleen zonde, maar ook onacceptabel omdat het nu zo goed gaat, weet ik uit eigen ervaring als ouder van een voormalig zieke leerling. Ongetwijfeld zijn er redenen om een verandering door te voeren, maar of dit het beste model is voor de voorziening dat kan alleen de praktijk uitwijzen. De wet zelf is zo ruim geformuleerd dat het daar niet uit op te maken is. Als het om mensenwerk gaat is het bovendien juist beter om de professioneel dichtbij te ondersteuningsvraag te positioneren. Hoe groter de afstand (letterlijk of figuurlijk omdat de professional geen netwerk heeft in de buurt van de zorgvraag) hoe moeilijker het is een zorgvraag of ondersteuningsvraag te beantwoorden.

Vraag2

Vindt u dat met de beoogde nieuwe structuur de toekomstbestendigheid en flexibiliteit van de voorziening voldoende worden gegarandeerd?
Flexibel zou het wel kunnen zijn. Maar vanuit wiens perspectief is dat eigenlijk belangrijk? Het moet vooral werken en daar zijn waar het nodig is. Dat is het nu ook. Wat precies met flexibel bedoeld wordt is niet duidelijk. Mogelijk duidt u op het PMC? Als dat het probleem is, dan moet dat opgelost worden en hoeft niet de hele voorziening op de schop. Flexibiliteit en toekomstbestendigheid kunnen bovendien ook op andere wijzen worden gegarandeerd.