Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

Reactie

Naam Nysingh advocaten en notarissen (Mr. dr. W.R. Kastelein)
Plaats Zwolle/Utrecht
Datum 23 juni 2017

Vraag1

Ziet u mogelijkheden om het wetsvoorstel te verbeteren met behoud van de balans tussen enerzijds de zeggenschap van de donor en anderzijds de ruimte om handelingen met lichaamsmateriaal, zoals wetenschappelijk onderzoek, te verrichten?
ja

Bijlage