Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

Reactie

Naam Burgerrechtenvereniging Vrijbit (voorzitter bestuur Burgerrechtenvereniging Vrijbit J.M.T. Wijnberg)
Plaats Utrecht
Datum 24 juni 2017

Vraag1

Ziet u mogelijkheden om het wetsvoorstel te verbeteren met behoud van de balans tussen enerzijds de zeggenschap van de donor en anderzijds de ruimte om handelingen met lichaamsmateriaal, zoals wetenschappelijk onderzoek, te verrichten?
NEE

Bijlage