Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

Reactie

Naam
Burgerrechtenvereniging Vrijbit (voorzitter bestuur Burgerrechtenvereniging Vrijbit J.M.T. Wijnberg)
Plaats
Utrecht
Datum
24 juni 2017

Vraag1

Ziet u mogelijkheden om het wetsvoorstel te verbeteren met behoud van de balans tussen enerzijds de zeggenschap van de donor en anderzijds de ruimte om handelingen met lichaamsmateriaal, zoals wetenschappelijk onderzoek, te verrichten?
NEE

Bijlage

Acties

Delen regeling