Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Herzieningswet WolBES en FinBES

Consultatie gesloten Bestuur

In het kort

For English: see ‘relevante documenten’ on this page for the translated ‘explanatory memorandum’ and the ‘IAK form’. 

Pa Papiamentu: por wak dokumentonan relevante entre otro e tradukshon di e formulario di IAK na papiamentu riba e página aki.

Sinds de staatkundige hervorming op 10-10-10, waarmee de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbare lichamen onderdeel uitmaken van het Nederlandse staatsbestel, is er door Europees Nederland en de openbare lichamen hard gewerkt aan het verbeteren van de bestuurlijke en financiële verhoudingen. De basis voor de bestuurlijke en financiële verhoudingen zijn uitgewerkt in de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) en de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES). Met de voorgestelde wijziging van deze wetten wordt gelet op de opgedane ervaringen ingezet op het verder verbeteren van de interbestuurlijke verhoudingen tussen Europees Nederland en de openbare lichamen.

Dit voorstel van wet heeft als doel om de interbestuurlijke verhoudingen tussen de Caribische openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Europees Nederland te versterken en te verbeteren. Verder worden de stelsels voor het bestuurlijk en financieel toezicht vernieuwd. De belangrijkste wijzigingen van de WolBES hebben betrekking op het vervallen van de functie van de Rijksvertegenwoordiger, de verhoging van het aantal eilandsraadsleden en bestuurscollegeleden en de modernisering van het interbestuurlijk toezicht.

De FinBES heeft onder meer betrekking op de begroting en het financieel beheer van de openbare lichamen, hun bevoegdheid om belastingen te heffen en de financiële verhouding met het Rijk. Daarnaast regelt de FinBES het financieel toezicht en de taken en bevoegdheden in dit kader van de toezichthouder (Minister van BZK), het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba en van het eilandbestuur inzake financiën. Het financiële toezicht wordt daar ingezet waar verbetering wenselijk wordt geacht.

Reacties op deze consultatie9 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties