Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam DHPA (M.J.A. Steltman)
Plaats Leidschendam
Datum 1 september 2015

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
De Dutch Hosting Provider Association (‘DHPA’) is een samenwerking van de 30 marktleidende hosting- en cloud providers in Nederland. De DHPA vertegenwoordigt een Nederlandse groep van bedrijven in een sector die in de afgelopen decennia is uitgegroeid van een startersmarkt naar één van de belangrijkste ter wereld. De Nederlandse hosting industrie is wereldwijd actief en faciliteert alleen al meer dan 20% van de gehele e-commerce omzet in Europa.

DHPA deelt de zorgen van de Stichting Digital Infrastructuur Nederland (‘DINL’) over de impact van het conceptwetsvoorstel voor de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV). Het wetsvoorstel wordt gepresenteerd als een louter technische wijziging waarbij de ruimte van de dienst om gegevens te verzamelen wordt uitgebreid, maar uit de concept wettekst blijkt dat de bevoegdheden van de veiligheidsdiensten in aanzienlijke mate worden uitgebreid.
Net als bij de andere wetgeving op het gebied van handhaving en opsporing in het domein van de Online industrie, komt de uitvoering ervan voor een belangrijk deel terecht bij hosting en cloud bedrijven. In de praktijk betekent het dat deze bedrijven moeten opdraaien voor de kosten van het plaatsen van taps, het moeten bewaren en ter beschikking stellen van gegevens, de interactie met politie, justitie en de veiligheidsdiensten, en meer. Het wetsvoorstel voegt hier nog weer andere en nieuwe verplichtingen en dus kosten aan toe, terwijl er geen rekening wordt gehouden met de potentieel grote impact op de bedrijfsvoering van die bedrijven.
Naar het oordeel van DHPA ontbreekt dan ook een proportionaliteitstoetsing, die wel noodzakelijk zou zijn als de kosten door de diensten zelf zouden worden gedragen. Het komt er nu op neer dat de veiligheidsdiensten van informatie worden voorzien op kosten van deze ondernemers.
Verder acht DHPA het noodzakelijk dat een degelijke analyse wordt uitgevoerd van de economische impact van de nieuwe wet, dat wil zeggen een heldere berekening van de met de uitvoering van de wet gemoeide directe en indirecte kosten en de gevolgen daarvan voor de bedrijven die het treft.
Verder ziet DHPA een aantal specifieke, ernstige problemen met de uitvoerbaarheid van de in het voorstel genoemde bevoegdheden, voor Nederlandse Hosting en cloud bedrijven. Wij lichten deze in de appendix toe.
Namens het bestuur
M. Steltman
Directeur DHPA

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht