Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam ir. R.E.M. van den Berg
Plaats Den Haag
Datum 1 september 2015

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
De noodzaak voor de uitbreiding van de bevoegdheden van de opsporingsdiensten zoals beschreven in dit voorstel is nooit aangetoond. Zelfs na herhaaldelijk verzoek van diverse instanties heeft de overheid niet inzichtelijk kunnen maken waarom deze inbreuk makende bevoegdheden nodig zijn en wat zij de maatschappij precies opleveren. Desalniettemin is er een voorstel ingediend om deze bevoegdheden te vergroten. Daardoor is de proportionaliteit erg ver te zoeken. Als men niet weet (of niet wil vertellen) wat het de nu maatschappij overlevert, waarom is een uitbreiding dan noodzakelijk? Alleen met openheid, transparantie en voldoende toezicht (alle drie ontbreken in dit voorstel) zouden deze bevoegdheden enigszins acceptabel kunnen zijn.

Nederland zou zich internationaal compleet belachelijk maken en haar kenniseconomie ernstig schaden als dit wetsvoorstel zou worden aangenomen. Internationale organisaties zouden Nederland als vestigingsplaats en internetknooppunt gaan mijden, om maar een voorbeeld te noemen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht