Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam
PowerDNS/Dovecot/Open-Xchange (A.W.R. Hubert)
Plaats
Den Haag
Datum
31 augustus 2015

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
Gelieve onze reactie in bijgevoegd document aan te treffen, waarbij wij ons richten op specifieke tekortkomingen en grove fouten in het voorliggend voorstel, met name aangaande de artikelen met betrekking tot de afluisterbevoegdheden

Bijlage

Acties

Delen regeling