Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam nvt (D Berendse)
Plaats Delft
Datum 20 augustus 2015

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
Het sleepnet
------------

Een oude bekende zei ooit:

“The best way to take control over a people and control them utterly is to take a little of their freedom at a time, to erode rights by a thousand tiny and almost imperceptible reductions. In this way, the people will not see those rights and freedoms being removed until past the point at which these changes cannot be reversed.”

Dit is een inperking van de vrijheden van de burgers die gedeeltelijk zelfs tegen artikel 10 grondwet ingaat. Het internet is tegenwoordig en gedeelde leefsfeer en dit moet eerbiedigd worden.Toezicht
--------

Ook hier is bovenstaande waar. Er is geen mandaat om dit te doen. Je kunt de mensen wel blijven bangmaken voor van alles, maar het blijft een inperking van vrijheden. De volgende stap is de politie het recht geven zonder enige verdenking huizen binnen te lopen van burgers (ja waarom ook niet, je hebt toch niets te verbergen?), en even te bekijken wat de beste burgers aan het doen zijn. Wat per definitie zal leiden tot machtsmisbruik en een pure politiestaat.


Uitwisseling met buitenlandse diensten
--------------------------------------

Probleem met een uitwisseling tussen buitenlandse geheime diensten is dat regelgeving en hacken door buitenlandse mogendheden nogal rieken naar een work-a-round voor meneer Plasterk. Als hij de data niet mag saven, dan de Amerikanen maar?

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht