Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam BL Bierhaus
Plaats Utrecht
Datum 28 augustus 2015

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
Ik vind dit een zeer slecht voorstel waarbij de privacy veel te ver wordt aangetast. Zolang iemand niet verdacht is van een zeer ernstig misdrijf dient elke vorm van communicatie buiten zichtbaarheid van welke overheidsinstantie dan ook te kunnen plaatsvinden:

Het sleepnet
------------

Waarom is deze bevoegdheid noodzakelijk? m.i. is deze NIET noodzakelijk!
Waaruit blijkt dat de huidige bevoegdheden onvoldoende werken?
Welk probleem gaat deze bevoegdheid oplossen? m.i. geen enkel probleem dat nu niet kan worden opgelost met huidige bevoegdheden.


Toezicht
--------

Een beslissing moet altijd bij een onafhankelijk rechter getoetst kunnen worden.


Uitwisseling met buitenlandse diensten
--------------------------------------

uitwisseling van gegeven moet alleen in specifieke gevallen - op basis van een gerede verdenking - mogelijk zijn. Dit moet door een rechter getoest kunnen worden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht