Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam Stichting Vrijschrift (mr. drs. W.H. van Holst)
Plaats Workum
Datum 31 augustus 2015

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
Kort samengevat is Vrijschrift van mening dat het concept-wetsvoorstel elementen bevat die weinig anders gekwalificeerd kunnen worden als een frontale aanval op de democratische rechtsstaat. Als zodanig zou het de minister sieren als hij dit concept nooit daadwerkelijk als wetsvoorstel indient en terugkeert naar de tekentafel.

Bijlage