Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam hr. G.J.M.M. Janszen
Plaats Amsterdam
Datum 1 september 2015

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
Mijn bezwaar tegen het wetsvoorstel betreft de uitbreiding van wettelijke mogelijkheden waarmee politici zonder rechtelijke tussenkomst kunnen beslissen over:
- Het aftappen van internet-communicatie, om informatie over personen te verzamelen voor het geval ze ooit van pas komen.
- De verplichting voor serviceproviders om hierbij te assisteren, zelfs als het gaat om het breken van versleuteling en wachtwoorden
- Het infecteren en openbreken van privé-computers en andere illegale handelingen voor het verkrijgen van privé-data die niet over het internet verstuurd wordt.
– Het doorspelen van deze verkregen informatie aan buitenlandse mogendheden.

Ik ben niet overtuigd dat deze oncontroleerbare machts-uitbreiding noodzakelijk is, voorzie wel verregaand misbruik, en voel me als burger door mijn overheid bedreigd in plaats van beschermd.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht