Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam Vodafone Nederland (mr M.A. Prinsen Geerligs)
Plaats Amsterdam
Datum 1 september 2015

Bijlage