Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam KPN (mr. P.C. Knol) (G.J.C Wabeke)
Plaats Den Haag
Datum 31 augustus 2015

Bijlage