Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam Ir. W Roozing
Plaats n.v.t.
Datum 1 september 2015

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
Beste,

Bijgevoegd vindt u mijn brief (PDF) als reactie op de voorgestelde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Als u de discussie voort wilt zetten, hoor ik dat graag op wesley@sesmo.eu

Met vriendelijke groet,
Wesley Roozing

Bijlage