Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam Greenhost (S Van Geffen)
Plaats Amsterdam
Datum 2 september 2015

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
Het wetsvoorstel in zijn huidige vorm maakt een diepe inbreuk op grondrechten van burgers. Niet alleen doordat de scheiding van machten totaal ontbreekt, en de controle waar het geautomatiseerde werken betreft steeds weer aan de uitvoerende macht wordt overgelaten, maar ook door de vergaande bevoegdheden die de diensten richting intermediairs zullen krijgen. Intermediairs die juist hun gebruikers tegen 'cyber' dreigingen dienen te beschermen.
Het hele wetsvoorstel straalt een totaal onbgrip uit over wat grondrechten in het digitale tijdperk betekenen en hoe hier door veiligheidsdiensten op een juiste manier een balans gevonden kan worden. Kijkende naar de klinkende woorden over hoe cybersecurity meer moet gaan oveer cyberdefence in plaats van cyberoffence, gesproken door onze minister van buitenlandse zaken dit voorjaar tijdens de cybersecurity top in Den Haag zal Nederland met deze wet internationaal een modderfiguur slaan en buitengewoon minder aantrekkelijk worden als vestigingsplaats voor ICT bedrijven. Terwijl nederland als een van de aanjagers van de 'Freedom Online Coalition' juist probeerde voorop te staan internationaal. Deze wet zal ondoordachte economische en politieke bijeffecten hebben.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht