Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam Microsoft (Government Affairs J.K.A. de Groot)
Plaats Schiphol
Datum 31 augustus 2015

Bijlage