Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam Stichting Privacy First (mr. V.A. Böhre)
Plaats Amsterdam
Datum 31 augustus 2015

Bijlage