Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam P.C. Vilters
Plaats Zaandam
Datum 1 september 2015

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
Commentaar op persoonlijke titel. Zie toegevoegd document.

Bijlage