Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam BOEKX Advocaten (mr. F.F. Blokhuis en mr. O.M.B.J. Volgenant)
Plaats Amsterdam
Datum 1 september 2015

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
Dit wetsvoorstel schendt een aantal grondrechten, met name het recht op privacy, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van onderneming. De VS heeft naar aanleiding van de onthullingen van Edward Snowden de bevoegdheden van de Amerikaanse geheime diensten beperkt. Als dit wetsvoorstel aangenomen zou worden, dan zal Nederland wereldwijd voorop lopen met massa-surveillance. Nut en noodzaak daarvan zijn niet aangetoond. Onafhankelijke voorafgaande toetsing ontbreekt. We hebben dit voorjaar de Wet Bewaarplicht door de rechter buiten werking laten stellen, en daar speelden precies dezelfde argumenten. Indien het wetsvoorstel in deze vorm wordt aangenomen, dan zullen we die nieuwe wet direct aan de rechter voorleggen. We hopen van harte dat het kabinet verstandig is en dit wetsvoorstel ingrijpend verbetert.

Boekx Advocaten
mr. F.F. Blokhuis
mr. O.M.B.J. Volgenant
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht