Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam Dhr K.s. Beukema
Plaats Groningen
Datum 22 augustus 2015

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
dit gaat veel te ver. Afweging privacy en eventuele extra veiligheid is hier erg ver doorgeslagen.