Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam Dhr M Betel
Plaats Amsterdam
Datum 24 augustus 2015

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
Het sleepnet
------------

Ik mis de onderbouwing voor het in bulk kunnen onderscheppen van communicatie. Tot op heden is bij mijn weten nog nooit overtuigend aangetoond dat het kunnen beschikken over dergelijke informatie heeft geleid tot betere opsporing, terwijl een enorme inbreuk wordt gemaakt op onze grondrechten. Waar is de onderbouwing?


Toezicht
--------

In Nederland is er een stelsel van trias politica. De politiek maakt de wetten, de rechter toetst of een ieder zich aan de wet houdt. In het huidige voorstel wordt de rechter buiten spel gezet en wordt de tap-bevoegdheid een politieke beslissing. De beslissing of een tap wel of niet terecht was hoort bij de rechterlijke macht.


Uitwisseling met buitenlandse diensten
--------------------------------------

Nederland heeft geen controle over wat buitenlandse geheime diensten doen met de aan hun verstrekte informatie. Daarom is het van belang dat alleen op basis van noodzaak, op een specifiek geval gerichte informatie wordt uitgewisseld, en zeker geen bulk-gegevens.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht