Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam BCPA (BT, Colt, Verizon) (mr N.C. van Veen)
Plaats Amsterdam
Datum 31 augustus 2015

Bijlage