Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam Tele2 Nederland B.V. (R. van der Berg)
Plaats Diemen
Datum 27 augustus 2015

Bijlage