Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam Ing. T van Rijsse
Plaats Rotterdam
Datum 1 september 2015

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
Het sleepnet
------------

Ik ben verbaasd dat dit voorstel gedaan wordt.
Van vergelijkbare middelen in andere landen is gebleken dat deze geen significante bijdrage leveren aan de staatsveiligheid. Een dergelijk systeem zal in mijn ogen het vertrouwen van de burger in de overheid schaden aangezien het wel de privacy kost maar weinig openbare baten lijkt te hebben.

De onderbouwing mist voorbeelden van situaties waarin deze methodes gefunctioneerd hebben.
Zonder meetbare resultaten of gestaafde prognoses is het niet mogelijk om de kosten tegen de baten af te wegen


Toezicht
--------

In de Verenigde Staten is gebleken dat het toezicht op de handhaving van de middelen te kort is geschoten. Als gevolg daarvan heeft onder andere bedrijfsspionage plaats gevonden voor winst van hun economie.

In het huidige voorstel zie ik dat de minister de controle uitvoert, dat is niet onpartijdig aangezien hij zelf ook opdrachtgever is. Een externe partij zou dat toezicht moeten houden. Daarbij zou deze partij in mijn ogen verantwoordelijk moeten zijn voor het vooraf goedkeuren van dergelijke privacy schendende handelingen door inlichtingendiensten. Deze externe partij zou bijvoorbeeld gevonden kunnen worden in de rechterlijke macht.

De praktijk heeft al uitgewezen dat zonder degelijk toezicht misbruik mogelijk is, het lijkt me onverstandig om daar geen les uit te trekken.


Uitwisseling met buitenlandse diensten
--------------------------------------

Het verzamelen van de bulk-gegevens is in mijn ogen al ongegrond. Het delen van deze gegevens met buitenlandse geheime diensten legt de verantwoordelijkheid voor ethisch gebruik bij hen. De Nederlandse staat zou toch juist het Nederlandse volk moeten beschermen. Daarbij zou het wenselijk zijn als de gedeelde gegevens alleen specifieke communicatie van specifieke personen zouden betreffen. Dat houd de verantwoordelijkheid voor juist gebruik bij ons zelf.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht