Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wwft BES

Reactie

Naam Orco Bank N.V. (Directeur M.N.S. Sprock)
Plaats Bonaire
Datum 13 september 2019

Vraag1

U kunt op alle onderdelen van het voorstel reageren.
Memorie van toelichting
-blz 5 paragraaf 2.2. onderaan staat de ministriele grens van USD 11,000. Wat mist is dat dit om contanten of overboekingen gaat. Op blz 10 paragraaf 4.1.2 midden in staat wel contant geld boven USD 11,000. Om verwarring te voorkomen is het beter dat paragraaf 2.2 explicieter wordt gemaakt.

-blz 19 in plaats van U moet daar S staan. In de wetswijziging wordt onder S de artikelen 5.16-5.19 behandeld.

-blz 7 bij openbaarmaking van boetes worden er niet veel beperkingen genoemd. Op blz 20/21 staat wel dat een afweging zal worden gemaakt tussen het belang van het waarschuwen van publiek enerzijds en de mogelijke nadelige gevolgen voor de betrokkene anderzijds. Bij de consultatie ronde van 13 juni jl. hebben de banken al aangegeven dat door openbaarmaking zeer nadelige gevolgen van de correspondent banken kan worden ondervonden. Door de kleinschaligheid van de markten en de beperkte winstgevendheid van de kleine banken voor de correspondent banken zullen de rekeningen gesloten worden, met bedreiging van het voortbestaan van de banken, waarbij deze bedreiging niet alleen voor de BES zal gelden, maar ook voor de andere eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht