Wijziging van de Participatiewet in verband met het wijzigen van de bepalingen omtrent de ontzorging van asielstatushouders

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Ittervoort
Datum 16 april 2024

Vraag1

U kunt reageren op het gehele wetsvoorstel. Daarnaast aan u de vraag of er gevolgen van de wijziging voor de praktijk zijn die niet genoemd worden in het wetsvoorstel?
DIversificatie betekend meerwerk en meer kosten, dus vanuit die overweging is het een slechte richting.

Daarnaast blijkt, ook uit de andere reacties hier, dat er verwacht kan worden dat er aanleiding zal worden gevonden (door deze wetswijziging) door juristen anderen die voordeel kunnen hebben bij opstarten processen om de openingen die deze wetswijziging geeft te (mis) ruiken voor procedures. Dit zal uiteraard nog meer kosten met zich mee brengen.

Daarnaast is het vreemd dat alhoewel de originele wet aangeeft dat het uitgangspunt moet zijn om ook in de periode van 6 maanden te werken aan de zelfredzaamheid van de betrokkenen, er nu mee wordt geschermd dat deze wijziging meer prioriteit hieraan kan geven? Het is mij uit alle testen niet duidelijk geworden hoe dat dan plaats zou moeten vinden. Al met al lijkt me maatwerk hier alleen een opstapje naar weer meer procedures, belasting van de gemeenten en de rechterlijke macht en voor de mensen die 'het al weten' is het m.i. heel goed uit te leggen dat de betreffende betalingen al geschieden vooral de uitkering overgemaakt wordt.

Niet doen dus!