Wijziging van de Participatiewet in verband met het wijzigen van de bepalingen omtrent de ontzorging van asielstatushouders

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht
Datum 19 april 2024

Vraag1

U kunt reageren op het gehele wetsvoorstel. Daarnaast aan u de vraag of er gevolgen van de wijziging voor de praktijk zijn die niet genoemd worden in het wetsvoorstel?
Als intergemeentelijke sociale dienst zijn wij voorstander van dit wetsvoorstel. Hoewel de nu staande praktijk van financieel ontzorgen behulpzaam is voor veel asielstatushouders, blijken er in de praktijk situaties te zijn waarin het zinvoller is om asielstatushouders ondersteuning te bieden bij het zelf betalen van de rekeningen. Dit geldt niet alleen voor statushouders die al zelfredzaam zijn op dit gebied, maar ook voor statushouders die in bijzondere (huisvestings)situaties zitten. Zo worden nu soms twee of drie statushouders zonder familiebanden samen in een woning geplaatst, vanwege het woningtekort. Hiervoor moeten onderlinge verrekeningen plaatsvinden tussen statushouders. In de praktijk betekent dit dat de gangbare werkwijze bij financieel ontzorgen tot problemen leidt, en daarmee zelfs tot huurbetalingsproblemen en vroegsignalering voor schulden. Deze problemen voorkomen we door in die gevallen de statushouders, met goede begeleiding en uitleg, zelf automatische incasso’s in te laten stellen voor betaling van de huur en vaste lasten.