Wijziging van de Participatiewet in verband met het wijzigen van de bepalingen omtrent de ontzorging van asielstatushouders

Reactie

Naam Gemeente Oldebroek (M Kampman)
Plaats Oldebroek
Datum 19 april 2024

Vraag1

U kunt reageren op het gehele wetsvoorstel. Daarnaast aan u de vraag of er gevolgen van de wijziging voor de praktijk zijn die niet genoemd worden in het wetsvoorstel?
Vanuit gemeente Oldebroek denken wij dat mensen ondersteuning moeten ontvangen, en niet perse ont zorgt moeten worden. In de praktijk ondersteunen wij onze (asiel)statushouders middels een extern bureau (soort budgetbeheer). Samen met Vluchtelingenwerk en de klantmanager statushouders schatten zij in welke ondersteuning een statushouder nodig heeft en beheren hun bankrekening indien nodig voor zes maanden. Het is belangrijk dat mensen op den duur hun eigen financiën kunnen beheren.