Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Urm zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021

Reactie

Naam CG Maris
Plaats Meppel
Datum 28 augustus 2019

Vraag1

Op alle onderdelen van de wijzigingsregeling kan een reactie worden gegeven.
In de toelichting staan een tweetal zaken volgens mij foutief beschreven:

In de tekst bij 1.3 bemonstering fosfaatklasse `arm’ staat " Deze regeling wijzigt de wijze van bemonstering van de bodem van een perceel
waarvan de fosfaatklasse vastgesteld wordt evenwel niet. Dit betekent dat in geval van de fosfaatklasse `laag’ een laboratorium twee maal moet bemonsteren en hiervan een analyse moet verrichten. Daarbij past het laboratorium de bemonsteringsprotocollen in de bijlages C en L van de Urm toe. Van beide analyses doet de landbouwer mededeling aan de minister via de website van RVO.nl."
De werkwijze conform de protocollen C en L is echter dat het laboratorium 1 maal bemonsterd en dit in duplo analyseert en 1 gemiddelde waarde als uitslag naar teler communiceert die 1 waarde opgeeft bij RvO.

En bij 1.4 Fosfaatgebruiksnorm is een tabel ingevoegd: "Tabel a Fosfaatgebruiksnormen bij verschillende fosfaatklassen op basis van het
P-AL-getal op grasland en op basis van het PW-getal op bouwland per 1 januari 2020"
In de tabel staat bij Fosfaatklasse hoog op Bouwland 50 kg fosfaat, maar in de voorziene wijziging Meststoffenwet wordt de laagste fosfaatgebruiksnorm in
artikel 11 van die wet vastgelegd en wordt dit per 1 januari 2020 40 kg.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht