Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Telecommunicatiewet en Mediawet 2008

Met deze consultatie wordt aan u de wijziging van artikel 3.11 van de Telecommunicatiewet voorgelegd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-05-2016
Einddatum consultatie 17-06-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van het wetsvoorstel is om, in het belang van een doelmatig gebruik van de frequentieruimte, een maximale hoeveelheid frequentieruimte vast te stellen die een natuurlijk persoon of rechtspersoon mag verwerven. Het gevolg hiervan is dat er één integraal beleid ontstaat voor commerciële radio voor zover het gaat om de gebruiksbeperking van frequentieruimte.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Degene die door deze regeling kunnen worden geraakt zijn in het bijzonder de aanbieders van elektronische communicatiediensten die gebruik maken van de frequentieruimte.

Verwachte effecten van de regeling

Er is geen wijziging in bestaande rechten en plichten voor de doelgroepen, omdat het in dit geval gaat om een overheveling van bestaande regelgeving uit de Mediawet 2008 naar de Telecommunicatiewet.

Doel van de consultatie

Het inwinnen van reacties uit de betreffende doelgroepen van het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan een reactie gegeven worden.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht