Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingswet financiële markten 2021

Reactie

Naam LWG Besemer
Plaats Gees
Datum 4 januari 2020

Vraag1

Op alle onderdelen van het ontwerpwetsvoorstel en de memorie van toelichting kan worden gereageerd.
Het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank hebben de afgelopen 30 jaar bewezen volledig ongeschikt te zijn als toezichthouder. Tussen 1988 en 1992 is door het kabinet Lubbers ruim 33 miljard gulden onttrokken aan het pensioenvermogen van het ABP via 'Uitnamewetten'. Dat 'uitnemen' van pensioengeld was onterecht en in feite diefstal. Iedere volgende minister van financiën is mede schuldig omdat het toen ten onrechte niet betaalde werkgeverspensioen nog steeds niet is terugbetaald. De schuld - 15 miljard euro plus rendement - is inmiddels opgelopen tot ca. 80 miljard. Dat maakt de minister van financiën schuldig aan diefstal en ongeschikt om op de kas van de pensioenfondsen te passen.
De Nederlandse Bank is ongeschikt omdat ze heel goed weten dat de rekenrente geen goede schatting is van het toekomstig rendement van het pensioenvermogen (want veel te laag), maar net doen of dat wel zo is om daarmee jongere generaties inclusief zij zelf te bevoordelen. Het werkelijke langjarig rendement op het huidige pensioenvermogen van ca. 500 miljard euro is meer dan voldoende om de pensioenen voor de komende eeuwen te betalen zonder ooit het werkkapitaal zelf ooit te hoeven aanspreken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht