Wijzigingswet Wft, BW en WED ter implementatie van Richtlijn 2011/61/EU

Consultatie van het voorstel van wet ter implementatie van de Europese richtlijn inzake beheerders van (alternatieve) beleggingsinstellingen 2011/61/EU.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-08-2011
Einddatum consultatie 05-10-2011
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit voorstel van wet implementeert Richtlijn 2011/61/EU van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU L174).
Het doel van de te implementeren richtlijn is harmonisatie van het nationale toezicht op beheerders van beleggingsinstellingen, meer transparantie en bescherming voor beleggers en beter inzicht in systeemrisico's. Deze richtlijn ziet op beheerders van beleggingsinstellingen, dus niet op (beheerders van) instellingen voor collectieve belegging in effecten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beheerders van beleggingsinstellingen en bewaarders, beleggingsinstellingen, beleggers, deelnemers toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling

Een op Europees niveau geharmoniseerd regelgevend kader waardoor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen onder toezicht komen.
Met name beheerders van beleggingsinstellingen die nog niet onder toezicht staan, zullen hun bedrijfsvoering deels moeten aanpassen om aan de regelgeving te kunnen voldoen. Ook voor beleggingsinstellingen die reeds onder toezicht staan is aanpassing van de bedrijfsvoering vereist. Beheerders van beleggingsinstellingen die uitsluitend aan professionele beleggers aanbieden zullen makkelijker in het buitenland kunnen aanbieden door de introductie van het Europees paspoort.

Doel van de consultatie

Geinteresseerden te informeren over het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn en hen in de gelegenheid stellen hierover opmerkingen te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan een reactie worden aangegeven op het gehele wetsvoorstel en op de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.

Meer informatie