Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling SVVE

Huisvesting

In het kort

De Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) is op 1 januari 2023 gestart voor verenigingen (voornamelijk verenigingen van eigenaars, vve’s). De aanleiding voor het aanpassen van deze regeling is een aantal toezeggingen aan de Kamer en suggesties vanuit marktpartijen en de RVO om de regeling te verbeteren. De voorgenomen wijzigingen betreffen het aanpassen van de voorwaarden voor monumenten, het invoeren van een bonus voor biobased milieuvriendelijk isoleren, het subsidiëren van basislaadinfrastructuur en nog een aantal kleinere en technische wijzigingen.

De wijziging van de SVVE kent een ophoging van €10.000.000 van het subsidieplafond. De ophoging van het subsidieplafond voor de categorie ‘advies over oplaadpunten en het installeren van basislaadinfrastructuur’ naar € 10.000.000 is onder voorbehoud van nadere besluitvorming over dit budget door de Ministerraad in augustus. Mocht dit budget onverhoopt toch niet beschikbaar komen, dan wel de behandeling van de Begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nog niet door de Kamers zijn, dan zal deze categorie niet worden opgenomen in de definitieve regelingstekst. Concreet betekent dit dat de wijziging voor het subsidiëren van basislaadinfrastructuur dan uit de regelingstekst wordt gehaald.

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie17 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties