Ontwerp Wijzigingsregeling Vaststelling eenmalig bedrag kavel A2

Regeling tot wijziging van de Regeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2011.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-10-2016
Einddatum consultatie 14-11-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT Ondernemen Overige economische sectoren Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met deze regeling wordt de Regeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2011 gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de vaststelling van het bedrag dat de vergunninghouder van FM-kavel A2 verschuldigd is voor de verlenging van de betreffende vergunning en de verlening van de bijbehorende vergunning voor digitale radio-omroep over de periode 1 september 2011 tot 1 september 2017.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De houder van de vergunning voor landelijke commerciële radio-omroep in kavel A2.

Verwachte effecten van de regeling

Met de regeling wordt met terugwerkende kracht het bedrag vastgesteld dat de vergunninghouder van FM-kavel A2 verschuldigd is voor de verlenging van de betreffende vergunning en de verlening van de bijbehorende vergunning voor digitale radio-omroep over de periode van 1 september 2011 tot 1 september 2017. De regeling brengt een betalingsverplichting voor die vergunninghouder met zich ter hoogte van het nieuw vastgestelde bedrag.

Doel van de consultatie

Een ieder wordt de gelegenheid geboden om zijn zienswijze over deze ontwerpregeling kenbaar te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een zienswijze kan op alle onderdelen van de ontwerpregeling betrekking hebben.

Meer informatie

  • Hoofdstuk 6 Conceptrapport SEO-IViR

  • Notitie Herwaardering Kavel A2 SEO - IViR