Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit warmtemeters en op afstand uitleesbare meetinrichingen

In dit wijzigingsbesluit worden eisen gesteld aan zowel warmtemeters die worden gebruikt voor de meting van afgeleverde warmte als op afstand uitleesbare meetinrichtingen voor warmte.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-04-2014
Einddatum consultatie 01-05-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met dit wijzigingsbesluit wordt bepaald dat warmtemeters die worden gebruikt voor de meting van de afgeleverde warmte moeten voldoen aan de eisen uit de metrologierichtlijn. Daarbij gaat het om warmtemeters voor huishoudelijk gebruik, handelsgebruik en licht-industrieel gebruik. Daarnaast worden er aan op afstand uitleesbare meetinrichtingen eisen gesteld. Met dit besluit wordt geregeld dat een op afstand uitleesbare meetinrichting ten minste het warmteverbuik in GJ weergeeft en verstuurt naar de ontvanger en dat deze meetdata en de meetinrichting voldoende beveiligd zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De doelgroepen die met deze regeling te maken krijgen zijn 1) producenten/leveranciers van warmtemeters/op afstand uitleesbare meetinrichtingen voor warmte, 2) de warmteleveranciers die verbruikers van warmte warmtemeters/op afstand uitleesbare meetinrichtingen voor warmte aanbieden, 3) de meterdienstleveranciers die de dienstverlening rondom de uitlezing van meters en de berekening van de verbruiksafhankelijke kosten verzorgen en 4) de verbruikers van warmte.

Verwachte effecten van de regeling

Naar verwachting zullen er geen effecten voor de genoemde doelgroepen optreden, omdat deze regelgeving aansluit bij de huidige praktijk.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie worden de reacties van de doelgroepen van dit besluit geïnventariseerd. Doel is te vernemen of de veronderstelling juist is dat dit besluit aansluit bij de praktijk. Zo wil EZ onder meer inventariseren of er met dit besluit geen op afstand uitleesbare meetinrichtingen voor warmte moeten worden vervangen, omdat ze niet onder dit wijzigingsbesluit vallen of dat er op afstand uitleesbare meetinrichtingen zijn die buiten dit wijzigingsbesluit vallen, terwijl ze er wel onder zouden moeten vallen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen is een reactie mogelijk.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht