Wijzigingsbesluit financiële markten 2016

Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2016 bevat als onderdeel van de jaarlijkse wijzigingscyclus van nationale regelgeving op het terrein van de financiële markten een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet financiële markten BES (Wfm BES).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-03-2015
Einddatum consultatie 29-04-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Zie voor het doel van de regeling de volgende onderdelen van de nota van toelichting:
§1. Inleiding
§2. Crowdfunding
§3. Provisieverbod premiepensioenvorderingen
§4. Verbod vergoedingen beheerders beleggingsinstellingen of icbe’s bij beleggingsverzekeringen
§5. Overige wijzigingen

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Marktpartijen en toezichthouders. Zie voor details de nota van toelichting.

Verwachte effecten van de regeling

Zie voor de verwachte effecten van deze regeling de nota van toelichting.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt beoogd belanghebbenden te informeren over de voorgenomen wijzigingen en hen de mogelijkheid te bieden hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting kan worden gereageerd.