Wijzigingsbesluit financiële markten 2015

Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 bevat als onderdeel van de jaarlijkse wijzigingscyclus van nationale regelgeving op het terrein van de financiële markten een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet financiële markten BES (Wfm BES) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-03-2014
Einddatum consultatie 11-04-2014
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Zie voor het doel van de regeling de volgende onderdelen van de nota van toelichting:

§ 1. Algemeen
§ 2. Gedekte obligaties
§ 3. Uitzondering op het provisieverbod voor het adviseren van consumenten met betalingsachterstanden inzake een hypothecair krediet
§ 4. Voorbereiding op richtlijn solvabiliteit II
§ 5. Besluit financiële markten BES
§ 6. Overige onderwerpen
a. aanpassingen vakbekwaamheidsregime
b. verduidelijking indicatoren ongebruikelijke transacties
c. samenwerking AFM – DNB inzake EMIR
d. beheerst beloningsbeleid

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Marktpartijen en toezichthouders. Zie voor details bovengenoemde onderdelen van de nota van toelichting.

Verwachte effecten van de regeling

Voor de verwachte effecten zie bovengenoemde onderdelen van de nota van toelichting.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie worden belanghebbenden geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen en wordt de mogelijkheid geboden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen van het ontwerp van een besluit en de nota van toelichting reageren.