Wijzigingsbesluit diverse amvb's i.v.m. inbedding Politieacademie

Wijziging van diverse amvb's aan de Wet inbedding Politieacademie (Stb. 2016, 203)

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-11-2016
Einddatum consultatie 03-12-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De in het ontwerpbesluit genoemde amvb's dienen te worden gewijzigd in verband met de Wet van 25 mei 2016 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel (Stb. 2016, 203).
De wijziging van het (huidige) Besluit LSOP aan voornoemde wet strekt ertoe de beleids- en beheerscyclus van de Politieacademie aan die van de politie. De overige wijzigingen zijn van wetstechnische aard.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Politieacademie, politieonderwijsraad en politie.

Verwachte effecten van de regeling

Wat betreft de wijziging van het (huidige) Besluit LSOP wordt een betere aansluiting van de beleids- en beheerscyclus van de Politieacademie op die van de politie verwacht.
De wetstechnische wijzigingen hebben geen gevolgen voor de doelgroep.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.

Meer informatie