Wijziging van de Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen in verband met de herziening van het invorderingsstelsel

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 30 augustus 2023

Vraag1

U kunt reageren op de gehele regeling.
Goed dat er iets is bedacht om rekening te houden met de individuele situatie van de schuldenaar, maar waarom specifiek voor het UWV en de SVB? Schuldenproblematiek is een maatschappij-breed vraagstuk. Dat vraagt om een generieke benadering.

Misschien kan de gedachte achter dit voorstel vertaald worden naar regelgeving voor iedere schuldeiser, waar dit voorstel dan één specifiek uitvloeisel van zou zijn dat niet apart geformuleerd zou hoeven worden.

Of misschien is een generieke regeling denkbaar waarin de overheid als buffer optreedt: de overheid betaalt de schuldeiser(s) en de schuldenaar lost de schuld(en) af bij de overheid. Een dergelijke constructie biedt volop ruimte voor maatwerk, wat uiteindelijk de nadelige gevolgen van schuldenproblematiek voor de samenleving beperkt. Dit maatschappelijke rendement rechtvaardigt de inspanning van de overheid.