Wijziging van de Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen in verband met de herziening van het invorderingsstelsel

Reactie

Naam platform terugvordering en verhaal (A.C.M. Jansen)
Plaats Utrecht
Datum 30 augustus 2023

Bijlage