Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling inburgering en Regeling inburgering 2021

De ontwerpregeling bevat maatregelen die begunstigend zijn voor inburgeringsplichtigen in het huidige inburgeringsstelsel. Belangrijkste zijn de terugbetaling kosten medisch advies bij medische ontheffing van de inburgeringsplicht en gedeeltelijke kwijtschelding van de lening op aanvraag van de inburgeringsplichtige onder voorwaarden. Het medisch protocol van zowel het huidige als nieuwe inburgeringsstelsel wordt aangepast in verband met de gewijzigde inrichting van de aanvraag tot ontheffing.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op:
Zoeken
Uitgebreid zoeken