Wijziging van de Pensioenwet, de Wet op de loonbelasting 1964 en enige andere wetten in verband met de verlenging van de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel

Reactie

Naam Vakcentrale voor Professionals (VCP) (Mr. C.C. de Boer)
Plaats Den Haag
Datum 5 oktober 2023

Bijlage