wijziging excretieforfaits rundvee

Consultatie op de wijziging van de rundvee-excretieforfaits in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-07-2014
Einddatum consultatie 25-08-2014
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Actualisatie van de excretieforfaits van rundvee

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Houders van rundvee

Verwachte effecten van de regeling

Aangezien door deze wijzigingen slechts getallen en omschrijvingen van diercategorieën wijzigen en hier geen veranderingen in administratieve handelingen voor veehouders uit volgen, brengen deze wijzigingen geen regeldrukeffect additionele administratieve lasten met zich mee.

Wel kan er sprake zijn van een zogenoemd overig bedrijfseffect omdat de betere aansluiting van de forfaitaire normen op de praktijk kan leiden tot een geringere hoeveelheid mest die verwerkt, of buiten het eigen bedrijf geplaats moet worden, hetgeen leidt tot een afname van de bedrijfskosten.

Doel van de consultatie

Zienswijze verkrijgen op de ontwerpregeling

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De gehele wijziging staat open voor reactie.

Meer informatie

  • IAK wijziging bijlage D URM