Wijziging Besluit kwaliteit kinderopvang BSO en BIO dagopvang

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 1 april 2023

Vraag1

Ter internetconsultatie ligt een concepttekst gewijzigde regelgeving en daarbij behorende nota van toelichting en artikelsgewijze toelichting. U kunt reageren op alle onderdelen.
https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingbesluitkwaliteitkinderopvangversoepelendrieuursregeling/reactie/8441958d-257c-4cb8-a105-0880986c526f