Wijziging Besluit kwaliteit kinderopvang BSO en BIO dagopvang

Reactie

Naam Partou (Directeur kwaliteit, pedagogiek & innovatie M de Haan)
Plaats Vianen
Datum 2 april 2023

Vraag1

Ter internetconsultatie ligt een concepttekst gewijzigde regelgeving en daarbij behorende nota van toelichting en artikelsgewijze toelichting. U kunt reageren op alle onderdelen.
Beste lezer,

Hierbij de reactie van Partou op de voorgestelde wetswijzigingen.

Met vriendelijke groet,

Marlies de Haan
Directeur kwaliteit, pedagogiek & innovatie

Bijlage