Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan reprotoxische stoffen

Reactie

Naam Glastuinbouw Nederland (Drs. Ing. J. Koeman)
Plaats Zoetermeer
Datum 28 december 2023

Vraag1

U kunt regeageren op alle wijzigingen.
Glastuinbouw Nederland wil graag in bijgaand document haar zorgen uiten over de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan reprotoxische stoffen. Specifiek wil Glastuinbouw Nederland stilstaan bij de volgende onderwerpen: (1) administratieve regel-druk, (2) bewaarduur van registratie, (3) aanvullende nationale eisen bovenop Europese richtlijnen, (4) de aanwezigheid van multi-interpretabele eisen, en (5) het ontbreken van de verduidelijking toegelaten gewasbeschermingsmiddelen met een H-zin 360.

Glastuinbouw Nederland

Bijlage