Wijziging van de Regeling Jeugdwet ter vaststelling van enige regels die de aanbieders van jeugdhulp bij het verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten in acht dienen te nemen

Het stellen van regels met als doel:
1. dat rekeningen van jeugdhulpaanbieders kunnen worden betaald en gecontroleerd; en dat
2. de privacy van cliënten hierbij voldoende wordt gewaarborgd.

De regeling zal worden gebaseerd op artikel 7.4.0 van de Jeugdwet zoals dat artikel is opgenomen in het wetsvoorstel 'Verzamelwet VWS 2016', dat op 3 mei 2016 in behandeling is bij de Eerste Kamer (Kamerstukken I 2015/16, 34191, A).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-05-2016
Einddatum consultatie 10-06-2016
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Regeling van persoonsgegevens die ten hoogste voor de bekostiging, controle en fraudebestrijding in het kader van de Jeugdwet mogen worden verwerkt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Jeugdigen en hun ouders, gemeenten, aanbieders van jeugdhulp of preventie alsmede gecertificeerde instellingen.

Verwachte effecten van de regeling

1. Rekeningen van jeugdhulpaanbieders kunnen worden betaald en gecontroleerd.
2. De privacy van cliënten wordt hierbij voldoende gewaarborgd.

Doel van de consultatie

Verzameling van commentaar op de ter consultatie gelegde regeling

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De gehele regeling.

Meer informatie