Wijziging URM per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 wijzigt de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet op een aantal punten. Het gaat daarbij om wijzigingen in de forfaits voor bepaalde dieren en voor de mestsamenstelling, de uitbreiding van de pilot voor mineralenconcentraat en wat technische aanpassingen

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-11-2014
Einddatum consultatie 19-12-2014
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Aanpassing in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet van de forfaits n.a.v. de nieuwste wetenschappelijke inzichten, uitbreiding van de pilot mineralenconcentraat en technische aanpassingen

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Houders van diverse diersoorten en productenten en gebruikers van mineralenconcentraat

Verwachte effecten van de regeling

Aangezien door deze wijzigingen slechts getallen en omschrijvingen van diercategorieën wijzigen en hier geen veranderingen in administratieve handelingen voor veehouders uit volgen, brengen deze wijzigingen geen regeldrukeffect additionele administratieve lasten met zich mee.

Wel kan er sprake zijn van een zogenoemd overig bedrijfseffect omdat de betere aansluiting van de forfaitaire normen op de praktijk kan leiden tot een geringere hoeveelheid mest die verwerkt, of buiten het eigen bedrijf geplaats moet worden, hetgeen leidt tot een afname van de bedrijfskosten.

Bij het transport voor gescheiden mestproducten (dikke fractie) zal voortaan bemonsterd moeten worden in plaats het gebruik van forfaits.

Doel van de consultatie

Het verkrijgen van reacties op de ontwerpwijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De gehele regeling staat open voor reacties.

Meer informatie